Sökning: "Databas"

Visar resultat 1 - 5 av 1075 uppsatser innehållade ordet Databas.

 1. 1. Möjligheter till språkutveckling genom boksamtal i flerspråkiga förskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zilha Licina; [2020-09-10]
  Nyckelord :flerspråkighet; bokläsning; språkutveckling; högläsning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förskolan är för många barn i Sverige det första mötet med utbildningsväsendet och har en stor påverkan på deras utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande. Hur förskola möter barnens olika språk har en avgörande betydelse för hur barnen kommer att utvecklas som individer samt hur språket kommer att leda till ett bättre resultat i skolans värld. LÄS MER

 2. 2. Svavelväteproblematiken i svenska spillvattensystem : En studie i hur olika åtgärder har fungerat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Clara Spengler; [2020]
  Nyckelord :Hydrogen sulphide; sewage systems; wastewater; odour; svavelväte; avloppssystem; avloppsvatten; odör;

  Sammanfattning : Svavelväte, H2S, är en giftig och illaluktande gas. Den karakteristika ''ruttet ägg''-lukten kan kännas redan 0.02ppm och det hygieniska gränsvärdet för exponering under en arbetsdag ligger på 5ppm, enligt arbetsmiljöverkets restriktioner. LÄS MER

 3. 3. Support Unit Classification through Supervised Machine Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jakob Pehrson; Sara Lindstrand; [2020]
  Nyckelord :Chatbot; customer satisfaction; productivity; and neural networks; Chatbot; kundnöjdhet; produktivitet; och neurala nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this article is to evaluate the impact a supervised machine learning classification model can have on the process of internal customer support within a large digitized company. Chatbots are becoming a frequently used utility among digital services, though the true general impact is not always clear. LÄS MER

 4. 4. Assessment of Urban Metabolism of Stockholm Royal Seaport : Through the Enhanced Economy Wide Material Flow Accounting Framework

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sina Abrishami; [2020]
  Nyckelord :Urban Metabolism; Economic Wide Material Flow Analysis; Material Flow Analysis; Stockholm Royal Seaport; Circular Economy; Bottom-up data; Top-down data;

  Sammanfattning : Material flows in Urban Metabolism play a key role for the purpose of building urban areas and growing the economy. There is lack of standard method for accounting of material flows within and across the boundaries of urban systems. LÄS MER

 5. 5. Gambling safety net : Predicting the risk of problem gambling using Bayesian networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Kristian Sikiric; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Bayesian networks; problem gambling;

  Sammanfattning : As online casino and betting increases in popularity across the globe, the importance of green gambling has become an important subject of discussion. The Swedish betting company, ATG, realises the benefits of this and would like to prevent their gamblers from falling into problem gambling. LÄS MER