Sökning: "Datahall"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Datahall.

 1. 1. Molnlagring i landskapet. Fallstudie över Amazon Web Services och Eskilstuna Logistikpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna-Klara Norlin; Ronja Ringvall; Ylva Barr; [2020-08-29]
  Nyckelord :Molntjänster; Datahall; Eskilstuna logistikpark; Amazon Web; Services; Landskap.;

  Sammanfattning : This dissertation is based upon a case study that examined the effects of the establishment ofEskilstuna Logistics Park, and more specifically the Amazon Web Services data center, onthe local landscape in the society of Kjula in Eskilstuna municipality. The departure point forthis dissertation is the contradiction between the general perception of, on the one hand,services of The Cloud as weightless and detached, and on the other hand the physical andresource-intensive infrastructure that upholds these services. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kontroll av status för switch-portar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Östergren Dan; [2020]
  Nyckelord :switch; switchport; activity; last; used; SNMP; SSH; MIB; switch; switchport; switch-port; senast; använd; aktivitet; SNMP; SSH; MIB;

  Sammanfattning : I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av värme från datahall : En ekonomisk jämförelse mellan kylmaskiner och frikyla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Axel Meurling; [2017]
  Nyckelord :Värmepump; kylmaskin; frikyla; serverhall; datahall; fjärrvärme; varaktighetsdiagram; borrhål; maxeffektbehov; värmeåtervinning; nuvärde; kylfaktor; värmefaktor; framledningstemperatur.;

  Sammanfattning : I samband med att elkonsumtionen ökar och att allt mer elkrävande utrustning installeras är det intressant att studera vilken metod som bäst lämpar sig för att kyla bort oönskad värme och ifall den värmen kan nyttjas där den är önskad. Målet med denna rapport är att ekonomiskt jämföra två olika lösningar för att kyla två serverhallar som står intill varandra. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar olinjära laster en reservkraftsgenerator?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Fredrik Bäckman; [2016]
  Nyckelord :Evaluation; non-linear load; harmonics; backup-power; datacenter; Utvärdering; olinjära laster; övertoner; reservkraft; datorhall;

  Sammanfattning : Datahallar behöver reservkraft av god kvalitet för att garantera upprätthållandet av dess funktion. Laster i en datahall kommer att generera ström och spänningsövertoner som kan skapa problematik med elkvaliteten. Coromatic är intresserade av att veta mer hur dessa laster påverkar reservkraftsgeneratorn. LÄS MER

 5. 5. Environmental Performance of the Försäkringskassan IT Infrastructure : A Green-IT case study for the Swedish Social Insurance Agency

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Caspar Honée; [2013]
  Nyckelord : Green-IT; Sustainable Computing; LCA; IT-Infrastructure; Data Centre; Data Center; Computer Center; Storage; Servers; Free Cooling; DCiE; PUE; Carbon footprint; Eco score; Environmental Performance; Försäkringskassan; IT; Sweden ; Grön-IT; LCA; IT- infrastruktur; datahall; lagring; servrar; frikyla; DCiE; PUE; koldioxidavtryck; ekobetyg; Försäkringskassan; Sverige;

  Sammanfattning : This Green IT case study commissioned by Försäkringskassan (FK), the Swedish National Social Insurance Agency, quantifies the environmental performance of the IT infrastructure (IT-IS) in use during 2010 in a lifecycle perspective. Adopting a system view in Green IT analysis can mitigate risks of problem shifts. LÄS MER