Sökning: "Dataskyddsförordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Dataskyddsförordningen.

 1. 1. Competition and Data Protection Law in Conflict : Data Protection as a Justification for Anti-Competitive Conduct and a Consideration in Designing Competition Law Remedies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Bornudd; [2022]
  Nyckelord :competition law; antitrust; data protection law; GDPR; the charter of fundamental rights; the intersection of competition and data protection law; big tech; abuse of a dominant position; objective justifications; efficiencies; article 102 TFEU; consumer welfare; competition remedies; anonymization; big data; personal data; German Facebook Case; Google Fitbit; konkurrensrätt; konkurrensbegränsning; dataskydd; dataskyddsförordningen; missbruk av dominerande ställning; objektivt rättfärdigande; artikel 102 FEUF; anonymisering;

  Sammanfattning : Competition and data protection law are two powerful regimes simultaneously shaping the use of digital information, which has given rise to new interactions between these areas of law. While most views on this intersection emphasize that competition and data protection law must work together, nascent developments indicate that these legal regimes may sometimes conflict. LÄS MER

 2. 2. Söktjänster med frivilligt utgivningsbevis – Integritetskränkande verksamhet i skenet av svensk grundlag?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Hjers; [2021-06-29]
  Nyckelord :Frivilliga utgivningsbevis; Yttrandefrihet; Grundlagsskydd; Dataskyddsförordningen; Rätten till skydd av personuppgifter; Förtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för resultatet av en undersökning av tre söktjänster med frivilligt utgivningsbevis som publicerar personuppgifter på nätet. Söktjänsterna erhåller genom det frivilliga utgivningsbeviset ett grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. LÄS MER

 3. 3. Skyddsnivån på andra sidan vattnet - Om bedömningen av tredjelands skyddsnivå vid överföring av personuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Wändahl; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; GDPR; adekvat skyddsnivå; Schrems; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU anses av många ha en av världens strängaste regleringar för dataskydd. Unionen och dess medlemsstater har dock, likt resten av världen, i och med den globala och tekniska utvecklingen ett intresse av att kunna överföra personuppgifter till tredjeländer. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikationssäkerhet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Gustav Eklund Kavtaradze; [2021]
  Nyckelord :Oauth2.0; security; authorization; passwords; JWT; Oauth2.0; säkerhet; autentisering; lösenord; JWT;

  Sammanfattning : Säkerhet i applikationer blir allt viktigare, ju mer allting i samhället blir digitaliserat, för attskydda användare och information. Bara under genomförandet av denna rapport skedde två större informationsläckor av känsliga svenska informationshemligheter. LÄS MER

 5. 5. Det genetiska arkivet : en undersökning av DNA-företags hantering av känsliga personuppgifter i relation till dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Simone Magaard; Daniel Markus; [2021]
  Nyckelord :DNA; DNA companies; biotechnology companies; genetic data; GDPR; General Data Protection Regulation; the European Union; Ancestry; MyHeritage; FamilyTreeDNA; archival science; archive; digital archives; archival law; personal information; integrity.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to widen the research field of archival law in relation to the new technological opportunities that have been created regarding personal information such as DNA. This is done by the study of the three most influential and popular biotechnical companies that are currently offering their services in Sweden. LÄS MER