Sökning: "Dator-spel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Dator-spel.

 1. 1. Among machineguns and duck faces : En studie i relationen mellan digital medieanvändning, stress, sömnproblem och kön.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marcus Sundén; Ebbe Bergman; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; digitala medier; TV-spel; dator-spel; ungdomar; sömn; stress; kön;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka kopplingen mellan ungdomars medieanvändning och upplevd stress samt sömnproblematik. Frågorna som har behandlats i studien är ”Vilka olika typer av medieplattformar använder killar respektive tjejer?”,”Vad kännetecknar killar respektive tjejers medieanvändning gällande tidsfaktorn?” och ”Hur upplever killar/tjejer att användning av digitala medier påverkar deras sömn och stress?”. LÄS MER

 2. 2. Hur en mindre spelutvecklare kan marknadsföra en nyskapad spelrättighet mot ett förlag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Anders Johnsson; [2009]
  Nyckelord :digitala spel; dator spel; spelutvecklare; förlag; marknadsföringsmixen; relationsmarknadsföring ; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur en mindre spelutvecklare kan marknadsföra en nyskapad spelrättighet mot ett förlag. Metod: För att uppnå mitt syfte utfördes en kvalitativ undersökning där informationsbehovet täcktes av litteraturstudier och intervjuer av spelutvecklare och experter. LÄS MER