Sökning: "Datorgenererade fotorealistiska bilder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Datorgenererade fotorealistiska bilder.

 1. 1. Leveraging Synthetic Images with Domain-Adversarial Neural Networks for Fine-Grained Car Model Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dayyan Smith; [2021]
  Nyckelord :domain generalization; synthetic images; domain adversarial neural networks; domängeneralisering; syntetiska bilder; domän adversarial neural nätverken;

  Sammanfattning : Supervised learning methods require vast amounts of annotated images to successfully train an image classifier. Acquiring the necessary annotated images is costly. LÄS MER

 2. 2. Datorgenererad eller verklig? En undersökning om personer i åldern 18-34 har ett kritiskt förhållningssätt till datorgenererade fotorealistiska bilder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Felicia Richert Kåge; [2020]
  Nyckelord :Datorgenererade fotorealistiska bilder; Virtuella influencers; Influencers; Instagram; Bildanalys; Trovärdighet; Digitala 3D-verktyg; Användarvanor; Källkritik;

  Sammanfattning : Idag finns mängder av digitala verktyg för gemene man att använda till att skapa högkvalitativa, fotorealistiska datorgenererade bilder. Det blir svårare och svårare att avgöra om dessa är fotografier eller datorgenererade - och den digitala tekniken fortsätter att utvecklas snabbt. LÄS MER

 3. 3. Den datorgenererade matbilden : En undersökning av graden av aptitlighet hos datorgenererade matbilder gjorda i reklamsyfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Stefan Backlund; Robin Wingård; [2015]
  Nyckelord :3D-CGI; food images; advertisement; uncanny valley; photorealism; visualisation; image perception; 3D-CGI; matbilder; reklambilder; uncanny valley; fotorealism; visualisering; bilduppfattning.;

  Sammanfattning : I flera år har återskapandet av fotorealistiska bilder spelat en viktig roll när det gäller användningen av 3D-CGI för visualisering och marknadsföring. Återskapandet av något som kan kallas fotorealistiskt utan att ha använt en kamera medför många fördelar och möjligheter som fotografering har svårt att uppnå. LÄS MER