Sökning: "Datormoln"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Datormoln.

 1. 1. Självkörande fordon : och hur de kan komma att påverka vägtransporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mikael Pesonen; [2017]
  Nyckelord :Självkörande fordon; Transport; Infrastruktur; Deep Learning; AI;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts genom att granska relevant teoretiskt material som funnits tillgängligt fram till början av andra kvartalet år 2017. Det teoretiska materialet har prövats mot experter på området i form av intervjuer och slutligen har det gemensamma materialet av teori och empiri tolkats av författaren som också förmedlar sina egna tankar kring självkörande fordon. LÄS MER

 2. 2. Personuppgifter i molnet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Lindahl; Olof Kindblad; [2016]
  Nyckelord :Datormoln; personuppgifter; informationslagring; databehandling; utmaningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Med en växande global infrastruktur blir det allt vanligare att verksamheter använder olika typer av molntjänster för att underlätta sitt dagliga arbete. För myndigheter, kommuner och andra verksamheter som utnyttjar dessa tjänster till personuppgiftslagring finns det en komplexitet kring hur de ska förhålla sig till lagstiftning och teknik. LÄS MER

 3. 3. Högt tryck bland molnen : En nulägesanalys av allmänhetens förtroende för molntjänster och molntjänster inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Lindfors; Emil Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Molntjänst; sjukvård; molnet; tjänst; risker; fördelar; datormoln; sjukhus;

  Sammanfattning : Allt fler människor och företag börjar använda sig av molntjänster inom sitt dagliga liv och verksamhet. Inom sjukvården är användningen av molntjänster fortfarande ett outforskat område men fler och fler börjar inse nyttan och fördelarna med användningen. LÄS MER

 4. 4. Affärssystem bland molnen : Valet av affärssystem och bakomliggande faktorer för företag verksamma i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Conny Gunnarsson; Niklas Johansson; [2016]
  Nyckelord :Affärssystem; ERP; datormoln; molnet; molntjänst; fördelar; nackdelar; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Året är 2016 och molnet som fenomen är fortfarande relativt nytt i jämförelse med sina föregångare men har nu några år på nacken. Den fundamentala idén bakom molnet är att datorresurser som servrar, datalagring och program istället för att finnas lokalt hos ett företag finns och förvaltas informationen hos och av en leverantör där informationen som lagras är tillgänglig för användaren via internet. LÄS MER

 5. 5. Cloud Computing Security: A Systematic Literature Review

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anton Backe; Hugo Lindén; [2015]
  Nyckelord :Systematic literature review; Cloud computing; Security; Virtualization; Virtual Machine; Cloud service provider; Systematisk litteraturundersökning; Datormoln; Säkerhet; Virtualisering; Virtuella maskiner; Molntjänstleverantör;

  Sammanfattning : This literature review seeks to identify the major security issues and their solutions in cloud computing security as well as identifying areas for future research. Utilising a modified version of the approach suggested by Okoli and Schabram (2010) 52 articles were considered for the review, of which 26 were included in the final product. LÄS MER