Sökning: "Datortomografi låg dos"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Datortomografi låg dos.

 1. 1. Lågdos-protokolls betydelse vid utredning av misstänkt njursten med datortomografi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Medina Babovic; Dana Mohammed; [2020]
  Nyckelord :Computed tomography; kidney stone; radiation; low-dose; protocol; renal stone;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stenar i njurar respektive urinvägar är ett växande problem både i Sverige samt i hela världen. Anledningen till den ökade incidensen av njursten anses vara oklar, däremot kan ändrade kostvanor förslagsvis vara bidragande orsak. LÄS MER

 2. 2. För och nackdelar med CT lågdos protokoll : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Ingabire Ange Marie; Narmashiri Mina; [2017]
  Nyckelord :Datortomografi låg dos; Buk undersökningar; bildkvalitet; CT strålning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal röntgenundersökningar som utförs med Computer Tomografi (CT) ökar ständigt i sjukvården, vilket har lett till en ökad mängd farlig strålning som patienter och vårdpersonal utsätts för och därmed följer en rad risker. Därför är det eftersträvansvärt att minimera denna stråldos men även bibehålla bildkvalité och diagnostisk säkerhet. LÄS MER

 3. 3. Initial steps toward MRI-based treatment planning for external radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Sara Thörnqvist; [2009]
  Nyckelord :Strålterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : "Introduction; The aim of this study was to examine the possibilities for MRI-based radiotherapy treatment planning. The work included evaluation of geometric image distortions in MR-images, investigations of how segmentation of bone could be performed from images acquired with the ultra short time of echo (UTE) pulse sequence and assessment of dosimetric differences between treatment planning based on these images as compared to the original CT-based treatment plans. LÄS MER

 4. 4. Digital Tomosynthesis Fundamental principles and comparison to conventional X-ray imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Christian Bernhardsson; [2006]
  Nyckelord :Röntgen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : During the last century several attempts have been made to overcome the fundamental problem of X-ray imaging, i.e. that anatomical information existing in 3-dimensions has to be represented on a 2-dimensional radiograph. In this thesis, digital tomosynthesis, a rened version of conventional tomography, has been investigated. LÄS MER