Sökning: "Datortomografi"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet Datortomografi.

 1. 1. En sammanställning av förekomst och effekter av vertikal felcentrering vid datortomografiundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gabriella Söderberg; Martina Böhm; [2023]
  Nyckelord :Datortomografi; vertikalfelcentrering; effekt; stråldos;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning är en effektiv radiologisk metod eftersom den går snabbt och ger en tydlig detaljrikedom om kroppens anatomi. Undersökningarna har ökat vilket bidrar till en högre kollektiv stråldos till befolkningen. Det kan öka riskerna med strålningsinducerad cancer. LÄS MER

 2. 2. Ultralågdosprotokolls tillförlitlighet vid detektion av lungnoduli : Allmän litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Boonsri Karboo; Siri Willner; [2023]
  Nyckelord :datortomografi; lungnoduli; medicinsk bildkvalité; röntgensjuksköterska; tumördetektion; ULD-CT;

  Sammanfattning : Introduktion: Computed Tomography (CT) är en effektiv och snabb undersökningsmetod. Den visar detaljrika bilder men har en relativt hög stråldos som kan orsaka skador på grund av upprepade undersökningar, till exempel leda till lungcancer. Därför är reducering av stråldos prioriterat inom radiologin. LÄS MER

 3. 3. Deep Ring Artifact Reduction in Photon-Counting CT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Konstantinos Liappis; [2022]
  Nyckelord :Photon¬counting; Spectral CT; Material Decomposition; Deep learning; Resnet; Ring artifact; Sinogram; Fotonräknande; Spektral datortomografi; Materialdekomposition; Djupinlärning; Resnet; Ringartefakt; Sinogram;

  Sammanfattning : Ring artifacts are a common problem with the use of photon-counting detectors and commercial deployment rests on being able to compensate for them. Deep learning has been proposed as a candidate for tackling the inefficiency or high cost of traditional techniques. LÄS MER

 4. 4. Imaging of the MTP joint: Developing an imaging protocol optimised for damage detection and 3D modelling

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Johanna Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :computed tomography; magnetic resonance imaging; cone beam computedtomography; cartilage; osteochondral lesions; metatarsal phalangeal joint; datortomografi; magnetisk resonanstomografi; kon-datortomografi; brosk; kondrala skador; metatarsalphalangen-leden;

  Sammanfattning : Walking without pain in the toe has a significant impact on a person’s well-being. Human mobility will be impaired in osteoarthritis of the big toe, and pain will occur during walking. By replacing the cartilage or bone injury with an individualised implant, osteochondral injuries to the knee and ankle can be treated. LÄS MER

 5. 5. En bildkvalitésutvärdering av två datortomografer i syfte att rättfärdiga ett inköp av en ny datortomograf : En fantomstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Molly Burke; Linnéa Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :: Computed tomography CT ; Contrast-to-noise ratio CNR ; Radiation dose; Photon-counting detector; Datortomografi CT ; Kontrast-brus-förhållandet CNR ; Stråldos; Fotonräknande detektor;

  Sammanfattning : Antal datortomografiundersökningar har ökat under flera år i Sverige tack vare tekniska utvecklingar och ökad tillgänglighet på sjukvård. Södertälje sjukhus röntgenavdelningen är i behov av att byta ut en utdaterad datortomograf (eng: Computed tomography, CT) och avdelningen för medicinsk teknik har föreslagit ett inköp av en CT med fotonräknande-detektor. LÄS MER