Sökning: "David Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden David Åkesson.

 1. 1. UP FOR GRABS - En komparativ studie om hur Göteborgs stadsdelsförvaltningar tolkar och arbetar med företagsklimatet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Åkesson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Stadsdelsförvaltning; Företagsklimat; Målstyrning; Organisationsteori;

  Sammanfattning : I inledningen konstateras att de lokala insatserna för att påverka den lokala ekonomiska utvecklingen har intensifierats, till stor del på grund av en skiftning av den statliga styrningen och därmed en förändrad relation av de politiska nivåerna. Så är även fallet i Göteborgs stad vilket uttrycks bland annat med budgethandlingens prioriterade mål "Göteborgs företagsklimat ska förbättras, och ett hållbart näringsliv ska främjas. LÄS MER

 2. 2. Förstudie av transportsystem för spillmaterial : Fallstudie på INP Förpackningar AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emma Åkesson; David Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Spillmaterial; transportsystem; QFD-matris; förstudie; Design For Six Sigma; Kanomodellen;

  Sammanfattning : Det finns olika tekniska lösningar för hantering, transport och återvinning av plastindustrins spillmaterial, men vilken metod som är mest lämpad för en specifik industri är svårt att avgöra. Syftet med studien var att få ökad kunskap och förståelse för hur faktorer som arbetsmiljöpåverkan, miljöpåverkan, funktion, flödeseffektivitet och investeringskostnad påverkar val av transportlösning för spillmaterial. LÄS MER

 3. 3. Att bygga ethos i Almedalen : En komparativ studie av Jonas Sjöstedts och Jimmie Åkessons retorik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :David Höglund; Jesper Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Jonas Sjöstedt; Jimmie Åkesson; Vänsterpartiet; Sverigedemokraterna; Almedalen; retorik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson bygger sitt ethos under sina respektive tal i Almedalen år 2016. För att undersöka hur Sjöstedt och Åkesson bygger sitt ethos har vi gjort en hermeneutisk närläsning av materialet, för att sedan kunna göra en komparativ analys av de likheter och skillnader i hur de bygger sitt ethos. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet i förskolan : Hur lärare främjar arbetet med flerspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :David Åkesson; Anna Olsson; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; kulturell identitet; modersmål; språkutveckling och trygghet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar lärare möter samt har erfarenhet av i det vardagliga arbetet med flerspråkighet. Med det vardagliga arbetet avses i denna studie lärares syn på språkets betydelse för barns möjlighet till kommunikation, samspel och delaktighet i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Att köpa grisen i säcken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anton Samuelsson; David Åkesson; [2013-06-28]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Uppföljning; Implementering; Vilja; Kunna; Förstå;

  Sammanfattning : .... LÄS MER