Sökning: "David Åsenlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Åsenlund.

 1. 1. Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen - en praxisstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Åsenlund; Martin Hammarsten; [2014]
  Nyckelord :full cost; successfull efforts; gruvindustri prospektering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten Handledare: Arne Fagerström Datum: Maj 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. LÄS MER

 2. 2. Investeringsmetoder i svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Åsenlund; Björn Tröjbom; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Varje år tas ett stort antal investeringsbeslut i svenska företag. Dessa beslut är inte bara viktiga för företagen själva utan också för samhället i stort. För att, i ett företag, kunna ta ett beslut om en investering finns ett antal metoder som man kan använda sig av. LÄS MER