Sökning: "David Östlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Östlund.

 1. 1. Interactive Visualization of Solar Energy Data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Borg; August Dixelius; David Östlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden has one of the lowest solar energy productions in Europe even though the weather conditions are comparable to Europe’s largest solar energy producer. Although the majority of the Swedish population is in favour of spending more money on services that can limit climate change, the growth of installed solar cells is slower than that of other countries with similar climate in Europe. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två system för att bedöma vinter väglag : Ett nytt system i utvecklingen för att säkra Sveriges vägar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :David Lindsjö; Mattias Östlund; [2015]
  Nyckelord :Väglag; vinterväglag; korttids prognos; automatisk väglags uträkning;

  Sammanfattning : Trafikverket, är den statliga verksamhet som har hand om alla Sveriges vägar och järnvägar har den så kallade nollvisionen som ett huvudmål. Tanken bakom nollvisionen är att de som använder vägarna skall vara säkra och inte komma till skada. LÄS MER