Sökning: "David Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden David Andersson.

 1. 1. ”Sanningen” om den skrivande kvinnan. Makt och sanningsetablerande i den svenska 1930-talspressen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :David Andersson; Frida Svensson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Kvinnliga författare; 1930-talet; diskursanalys; hegemoniska diskurser; Female writers; 1930’s; discourse analysis; hegemonic discourses;

  Sammanfattning : This essay intends to study how the established truths in society about female writers in the swedish 1930’s were created by the members of the press, and how the different truths interacted contextually. The portraying of the writers in the newspapers reviews is therefore essential to the essay. LÄS MER

 2. 2. Explicit Reading Strategy Instruction and its Effect on Reading Comprehension Processes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; David Jansson; [2019]
  Nyckelord :strategic reading; reading comprehension; reading processes; explicit instruction; English language learners; ESL EFL; teaching studies;

  Sammanfattning : This synthesis investigates the process of reading in a second or foreign language, focusing on English as an educational subject. Second language learning theories, methods and relevant teaching studies concerning reading abilities have been reviewed to shed light on how teachers can approach teaching reading to ESL- and EFL-learners. LÄS MER

 3. 3. N-body Simulations in Galactic Potentials

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :David Andersson; [2019]
  Nyckelord :N-body; simulation; spen clusters; dissolving time; Hyades; members of the Hyades; double integration; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : What effect does a collision between two clusters have on their dissolving time? In order to answer this question, a new type of N-body simulation using a double integration of a cluster was built. Instead of introducing a perturbation representing the gravitational force of the Milky Way into a local simulation of the cluster, the cluster orbit was integrated in the potential of the Milky Way, and in each of these integration steps the local motion of the stars inside the cluster were integrated, using an N-body calculation. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Nergelius; Anna Linde Andersson; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; matematikundervisning; mångkulturellt klassrum; svenska som andraspråk; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt uppmärksammas och problematiseras språkbarriärer i matematikundervisningen för elever med utländsk bakgrund. Läsförståelse och matematikkunskap hos elever med utländsk bakgrund sammankopplas med fäste i erfarenheter, forskning och statistik. LÄS MER

 5. 5. Rationalitet eller arv? Sveriges erkännande av Palestina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik David Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :erkännande; Israel; Palestina; Palme; Socialdemokraterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explain the reasons behind the Swedish Social Democrat led government’s recognition of Palestine on the 30th of October 2014. By conducting a single case study, the recognition will be analysed according to two theories: The Rational Actor Model and the Organizational Behavior Model. LÄS MER