Sökning: "David Andréasson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden David Andréasson.

 1. 1. Hyressättning vid nyproduktion : En jämförelse av presumtionshyra och bruksvärdeshyra

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adam Åberg; David Andreasson; [2021]
  Nyckelord :Rent regulations; presumption-rent; utility-value-rent; new production; Hyressättning; presumtionshyra; bruksvärdeshyra; nyproduktion;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den rådande bostadsbristen infördes 2006 presumtionshyra, ettkostnadsbaserat hyressystemet för nyproduktion. Systemet har utvecklats och diskuteratslivligt de kommande åren och 31 maj 2021 ska även en ny utredning offentliggöra gällandefri hyressättning och då även eventuell utfasning av presumtionssystemet. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas skogslevande myror av den introducerade contortatallen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Mattias Andreasson; David Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; Pinus contorta; tall; Formicidae; myror; biodiversitet; boreal; skog;

  Sammanfattning : I Sverige finns det intresse för nyintroducerade trädarter inom skogsbruket s.k. exoter. Exoterna kan påverka skogens biodiversitet negativt. LÄS MER

 3. 3. Forecasting the OMXS30 - a comparison between ARIMA and LSTM

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :David Andréasson; Jesper Mortensen Blomquist; [2020]
  Nyckelord :machine learning; deep learning; neural networks; RNN; time series; stock market; index;

  Sammanfattning : Machine learning is a rapidly growing field with more and more applications being proposed every year, including but not limited to the financial sector. In this thesis, historical adjusted closing prices from the OMXS30 index are used to forecast the corresponding future values using two different approaches; one using an ARIMA model and the other using an LSTM neural network. LÄS MER

 4. 4. Ett fenomen - flera perspektiv : En studie kring yrkesverksammas konstruktion av individer vilka lider av samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Geritz; Hilda Andreasson; [2020]
  Nyckelord :comorbidity; addiction; mental disorder; LVM; LPT; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Hilda Andreasson & Maria Geritz Title: A phenomenon – several perspectives. A study concerning professionals’ construction of individuals suffering from co-morbidity in the form of abuse and mental illness. LÄS MER

 5. 5. Icke-verbal kommunikation mellan människa och djur i litteratur : En interdisciplinär studie om hur David Wroblewskis The Story of Edgar Sawtelle rekonstruerar förhållandet mellan djuriskhet och funktionshinder

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Linnéa Andreasson; [2018]
  Nyckelord :posthumanism; animal studies; disability studies; posthumanist linguistics; David Wroblewski; Cary Wolfe; anthropocentrism; anthropomorphism; human exceptionalism; posthumanism; djurstudier; funktionshinder-studier; posthumanistisk lingvistik; David Wroblewski; Cary Wolfe; antropocentrism; mänsklig exceptionalism;

  Sammanfattning : In reading The story of Edgar Sawtelle, this essay applies posthuman studies with animal studies and disability studies to analyse how the communication between species occur and how boundaries are expanded. Non-verbal language is closely examined and argued to be just as viable as verbal language in the making of relationships and subjects in literature. LÄS MER