Sökning: "David Appelgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Appelgren.

 1. 1. Lignoser i vattnets väg : vedartad vegetation i temporärt översvämmade ytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Marcus Lanevi; David Appelgren; [2010]
  Nyckelord :lignoser; vatten; våtmark;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem är David och vem är Goliat? : En kvalitativ innehållsanalys av tre svenska dagstidningars rapportering om den fackliga blockaden av en salladsbar i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Englund; Andreas van Reis; [2008]
  Nyckelord :Salladsbar; facklig blockad; kvalitativ diskursanalys; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Göteborgs-Posten; Sensationsjournalistik; Vinkling ; ;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur en konflikt mellan en salladsbarsägare i Göteborgoch ett fackförbund framställdes på nyhetsplats i tidningarna Aftonbladet, DagensNyheter och Göteborgs-Posten under tiden 5 december 2006 till 31 mars 2007.Fackförbundet satte salladsbaren i blockad den 5 november 2006 eftersom ägaren inteville teckna kollektivavtal. LÄS MER

 3. 3. The Innovation Process - from Invention to Innovation: A case study of the company True

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Elofsson; Julia Duarte; David Thorngren; Carl Appelgren; [2008]
  Nyckelord :Innovationsprocess; invention; innovation; kompetensinventering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur processen av att omvandla en invention till en innovation kan se ut. Detta genom att granska de olika steg som lyfts fram som centrala inom existerande teorier kring innovationsprocesser. LÄS MER