Sökning: "David Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden David Arvidsson.

 1. 1. ”Pengar är viktig men…” En kvalitativ studie om elitfotbollsspelares värderingar vid kontraktsskrivning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Arvidsson; Josef Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fotboll; Fotbollsspelare; Self Determination Theory; Brand Equity; Varumärkeslojalitet; Elitfotboll; Motivation; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vad manliga elitfotbollsspelares värdesätter vid val av arbetsgivare inom svensk elitfotboll. Teori: Studien har använt sig av tre teorier för att besvara frågeställningarna. Teorierna var Self Determination Theory, Brand equity och varumärkeslojalitet. LÄS MER

 2. 2. Idéhantering i digitala tjänsteföretag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Arvidsson; David Lagerholm; [2018]
  Nyckelord :Innovation; idea management; service company; measurement; Innovation; idéhantering; tjänsteföretag; mätning;

  Sammanfattning : Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar inom teknik, marknad, och kunders krav harblivit en allt mer viktig egenskap hos företag. Idag rör sig samhället oerhört fort. LÄS MER

 3. 3. Recipes for Sustainability Success: Serving Seven Strategic Solutions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Hanna Angel; Giulia Ardito; Karolina Arvidsson Kvissberg; Margot Brahmi; Diego Cattolica; María Gabriela Cordero Vasquez; Lorraine Guerin; Frida Hansson; David Helsing; Tristan Hess; Taein Jung; Maria Amosa Diamara Jäppinen; Nikki Kelderman; Qintong Liu; Dominika MacHek; Banne Matutu; Andreea Miu; Joshua Newton; Ana Cristina Nieto Enrigue; Indra Jeeva Kumari Palugaswewa; Michael Port; Angelica Rivera Diaz; Corey Stewart; Simo Sulkakoski; Michael Toulch; Niklas Wehner; Julia Winslow; Alexandra Wu; [2018]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kompetenser i bråk : En läromedelsanalys i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :David Toll Stålbom; Jerry Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :bråk; kompetenser; matematikböcker;

  Sammanfattning : Denna studie är en litteraturanalys av två stycken läromedel med kapitel om matematikområdet bråk i fokus. Studien tittar i vilken utsträckning matematiska kompetenser ges möjlighet att utveckla vid arbete i matematikboken. Analysen omfattar alla uppgifter inom kapitlen som handlar om bråk. LÄS MER

 5. 5. IKT i matematik : En empirisk undersökning om IKT-användning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jerry Arvidsson; David Toll Stålbom; [2017]
  Nyckelord :IKT; ICT;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi lärares åsikter och kunskaper om användning av IKT i matematikundervisning. Genom att söka igenom tidigare forskning och vad rapporter från skolverket säger om den växande användning av IKT matematik som tillkommer i skolor har vi velat få lärares bild av hur de beskriver situationen inom området matematik. LÄS MER