Sökning: "David Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden David Axelsson.

 1. 1. Bibehållande av humankapital vid företagsförvärv. : En kvalitativ studie av svenska medicintekniska bolag.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :David Axelsson; Karl Pyk; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; Mergers Acquisitions; Medtech; Onboarding; Key employee retention.; Företagsförvärv; Humankapital; Medicinteknik.;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions has become a common thing in recent years. Assets change owners in hope of creating synergies and desirable outcomes. Human capital, i.e. LÄS MER

 2. 2. Private Equity-finansierade börsnoteringar : En studie om underprissättning och långsiktig prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Axelsson; Markus Elmgärde; [2019]
  Nyckelord :Private Equity; börsnotering; underprissättning; abnormal avkastning; OMX Stockholm; First North;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan ägandeskap och företags aktieavkastning vid börsnotering på kort och lång sikt. Vi jämför förstadagsavkastning samt BHAR på 36 månader mellan en portfölj bestående av företag som genomgått en PE-finansierad börsnotering och en portfölj bestående av företag som genomgått en börsnotering utan PE- finansiering. LÄS MER

 3. 3. Användning av maskininlärning för att välja ut porträtt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :David Axelsson Ahl; Lotta Paulsson; [2018]
  Nyckelord :clustering; logistisk regression; bildanalys; weka; amazon rekognition; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This bachelor thesis evaluates the use of Clustering and Regression to separate good images from a given set of images. Whether the images are good or not is decided by the customers of the company that this system is developed for. In this thesis these customers are represented by a number of test persons. LÄS MER

 4. 4. Toppdiameterns påverkan på det ekonomiska utfallet i gallring

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :David Axelsson; [2018]
  Nyckelord :medelstam; Hpr-fil; avverkningskostnad;

  Sammanfattning : In this project a study was made on how the cutting diameter of the top log of the tree in thinning affects the forest owner's economy. This was done in cooperation with Mellanskog's district southern Värmland. The study includes both first and second thinnings. LÄS MER

 5. 5. Drones in arctic environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARIA ADER; DAVID AXELSSON; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER