Sökning: "David Börjesson Börjesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden David Börjesson Börjesson.

 1. 1. När kommunikationen brister : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :David Börjesson Börjesson; Emmanuel Bjurling; Johan Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Nurse; aphasia; communication; stroke; experience; Sjuksköterska; afasi; kommunikation; stroke; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbascirka 12 000 personer av afasi i Sverige, 35% av dessa är under 65 år. Vid afasi har det uppkommit skador i de områden i hjärnan som styr språkfunktionerna, vilket ger upphov till tal- läs och skrivsvårigheter. Detta skapar svårigheter i livet för den drabbade och resulterar ofta i frustration. LÄS MER

 2. 2. WHO’S THAT GIRL? En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Kjellström; Annica Levin Lundberg; [2016-09-08]
  Nyckelord :genus.; Kvinnlig politiker; partiledare; medielogik; nyhetsvärdering; gatekeeping; framing; priming; kroppens semiotik; retorik; metaforer; stereotyper;

  Sammanfattning : Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt-2016Handledare:Orla VigsøKursansvarig:Malin SveningssonExaminator:Britt BörjessonSidantal:53Antal ord:19 790Syfte:Att undersöka hur en blivande partiledare, i detta fall Anna Kinberg Batra, porträtteras och framställs inför partiledarvalet.Teori:Medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus. LÄS MER

 3. 3. Gröna strategier i små- och medelstora miljöteknikföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :David Börjesson; August Krajewski; Jacob Lindberg; [2016]
  Nyckelord :strategy; green strategies; SME; SMF; små- och medelstora företag; sompetetive advantage; environmental management; miljöteknikföretag;

  Sammanfattning : Miljöteknikföretag erbjuder en produkt eller tjänst som är mer miljövänlig än substitut som finns på marknaden. En stor del av dessa företag anses även ligga i framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Små- och medelstora företag utgör en viktig del av Sveriges ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Beskattningskonsekvensernas inverkan på val av finansieringsmetod vid företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Jakobsen; David Börjesson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företagsförvärv av små och medlestora företag är en ständigt aktuell fråga. I Sverige beräknas antalet företagsöverlåtelser vad gäller små och medelstora företag kraftigt öka de kommande åren, främst beroende på det stora antalet företagsägande fyrtiotalister som kommer att gå i pension. LÄS MER

 5. 5. Generationsskifte : Särskilt om gåva och blandade fång

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Erik Gustafsson; David Börjesson; [2005]
  Nyckelord :Generationsskifte; gåva; underprisöverlåtelse av företag;

  Sammanfattning : All small- and medium-sized family owned enterprises need to sooner or later undergo a change of ownership. When the elder generation is approaching their retirement they have to make a choice; either hand over the business to the younger generation or sell it to an outsider. LÄS MER