Sökning: "David Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden David Berg.

 1. 1. "Livet bakom de manipulativa profetiorna" : En kvalitativ textanalys som skildrar maltutövandet i två amerikanskgrundade nyreligiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Joakim Svensson; [2020]
  Nyckelord :Scientology; The Family International; NRM; New Religious Movements; Freud; Defector; Defense mechanism; Charisma; leadership;

  Sammanfattning : Just a few years after the end of WWII, the American author Lafayette Ronald Hubbard developed the new religious movement Scientology, which has evolved over the years into one of the largest new religious movements in the world. Two decades later, an American pastor’s son named David Berg, received a revelation from God, which led to the founding of the new religious movement The Family International, formerly known as God’s Children. LÄS MER

 2. 2. Att ständigt vara på sin vakt - sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Lisa Wendel; David Berg; [2019]
  Nyckelord :Consequence; emergency department; environment; nurse and workplace violence.;

  Sammanfattning : Background: Physical and verbal aggression against healthcare staff, particularly nurses is an international concern. The emergency department is seen as a high-risk area for workplace aggression. Working as a nurse in such environment is demanding and involves facing a variety of risks and threats. LÄS MER

 3. 3. Beröm som motivation inom vården : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :David Berg; Elhamuddin Sediqi; [2019]
  Nyckelord :Praise; motivation; individual; group; influence on motivation; health care; Beröm; motivation; individuell; grupp; påverkan på motivation; vården;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn i Sverige omfattar verksamheter inom kommun, stat och landsting. Av alla förvärvsarbetande i landet arbetar en tredjedel inom offentlig sektor. Det rapporteras om stora utmaningar inom den inom vården där dåliga arbetsförhållanden, låga löner och brist på motivation är vanligt förekommande problem. LÄS MER

 4. 4. Patientperspektivets betydelse i praxis ur sjuksköterskestudentens perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :David Berg; Hanna Helin-Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vårdvetenskap i praxis; patientperspektivets betydelse i praxis;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeutbildningen är en treårig högskoleutbildning som vid den högskola där data insamlats bland annat innefattas av teoretiska ämnen som vårdvetenskap. Vårdvetenskapliga ämnen riktas mot att sjuksköterskans omvårdnad grundas i livsvärldsteori, där begreppet patientperspektivet är centralt. LÄS MER

 5. 5. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER