Sökning: "David Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden David Berg.

 1. 1. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
  Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

  Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Analysts' Expectations and Stock Returns on the London Stock Exchange

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Philip Gustafsson; David Berg; [2018]
  Nyckelord :Analysts expectations; Efficient Markets; Representativeness Heuristics;

  Sammanfattning : This study examines the anomaly between stock returns and analysts' forecasts, with reference to previous findings in the US market. We replicate La Porta's (1996) study, where he finds that betting against analysts' forecasts tends to be a good strategy, as the stocks that analysts are most optimistic about earn poor returns relative to the stocks that analysts are most pessimistic about. LÄS MER

 3. 3. Implementering av en användbar e-butik för tygmärken : En praktisk fallstudie av webbapplikationen Festing

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Barrdahl; Josefin Berg; Pontus Fridberg; David Gunnarsson; Sara Lidberg; Martin Lindblom; Peter Melin Wenström; Gustav Olsson; Johan Ström; [2016]
  Nyckelord :bootstrap; jquery; html; webshop; e-shop; python; scrum; openshift; cloud; badges; patches; webapplication; e-commerce;

  Sammanfattning : This report covers the development of the web application Festing and the results and experiences which have been reached and learned during the process. The purpose of the study was to examine how the selling of patches could be both simplified and improved by using an advanced web application designed with focus on usability. LÄS MER

 4. 4. En marknadsjämförelse mellan logistik och andra industrifastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Mikael Bomark; David Berg; [2015]
  Nyckelord :logistikfastighet; industrifastighet; lager; terminal; avkastningskrav; marknadsjämförelse; värdefaktorer; belåningsgrad;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att göra en marknadsjämförelse mellan logistikfastigheter och andra industrifastigheter sett utifrån investeringsrisk, belåningsgrad, avkastningskrav, hyreskontrakt och betydelsen av lokalisering. Intervjuer genomfördes med representanter från sex segment som är logistikfastighetsägande bolag/investerare, fastighetsägande bolag av industrilager & industriproduktion, värderingsinstitut/banker, mäklarbyråer, logistikföretag samt branschorganisationer/markberedare. LÄS MER

 5. 5. Modellering av rotationssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Mattias Forsell; David Karlsson; [2014]
  Nyckelord :gerotor; geroller; simulering;

  Sammanfattning : This master thesis was conducted during the spring of 2014 at Atlas Copco Rock Drills AB in Örebro. The purpose of the thesis was to develop a simulation model of the rotation system for a hydraulic rock drill. In the future, the model will be used to investigate the phenomena called “jerky rotation”. LÄS MER