Sökning: "David Bergendahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Bergendahl.

 1. 1. Gränskontroller i Sverige : En diskursanalys av hur det argumenterades kring svenska gränskontroller i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :David Elliot; Simon Bergendahl; [2017]
  Nyckelord :gränskontroll flyktingkris socialkonstruktionism diskursanalys diskurs makt argumentationsanalys dagstidningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att generera förståelse för hur verkligheten konstrueras genom skriftliga politiska debattartiklar. Diskursen som undersöks i studien är de gränskontroller som Sveriges regering införde den 18 december 2015. LÄS MER

 2. 2. Kundförtroende vid e-handel : En studie om att skapa och upprätthålla förtroende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Bergendahl; Jon Mauno Pettersson; Julia Arhammar; [2012]
  Nyckelord :Kundförtroende; Internet; E-handel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur företag bör arbeta med att skapa och upprätthålla kundförtroende över internet. För att besvara syftet undersöker vi hur företag som bedriver e- handel arbetar med att skapa och upprätthålla kundförtroende. LÄS MER