Sökning: "David Berntsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Berntsson.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Användning av elektroniska lexikon : Framtidens lexikon?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Alexander Berntsson; David Hallberg; [2008]
  Nyckelord :Elektroniska lexikon; översättning; maskinöversättning; lexikografi;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskar vi och vill förmedla kunskap om vilka fördelar och nackdelar som det finns med att använda elektroniska lexikon. Vi tittar även på vad man ska tänka på vid utvecklandet av elektroniska lexikon och vad det finns för demografiska, etiska och juridiska aspekter att ta hänsyn till. LÄS MER