Sökning: "David Brodén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Brodén.

 1. 1. Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Brodén; Amanda Wiik; [2018]
  Nyckelord :Cellar walls; Constructability; Construction details; Cost; Longevity perspective; Moisture safety; Robustness; Terraces; Byggbarhet; Fuktsäkerhet; Kostnad; Källarvägg; Livslängdsperspektiv; Robusthet; Terrasstak; Typdetaljer;

  Sammanfattning : Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. LÄS MER

 2. 2. Valutasäkringsstrategier En kartläggning av svenska företag inom industribranschen på Mid Cap och Large Cap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Brodén; Marcus Torberntsson; [2013-12-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen kartläggs operationella valutasäkringsstrategier i svenska företag. Företagen återfinns inom industribranschen på Large Cap och Mid Cap på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 3. 3. Projekt - Malmö Aviation Underhållsprogram

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :David Brodén; Benjamin Blad; [2011]
  Nyckelord :Flyg;

  Sammanfattning : An airline company that operates with its fleet needs to ensure that maintenance of a following and certain standard will be implemented. In this project we have sorted and divided the various working procedures of Malmö Aviation into Work Packs. LÄS MER