Sökning: "David Brunnhage"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Brunnhage.

 1. 1. Belöningssystem : Hot eller möjlighet för revisionsetik och kvalitetssäkring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Viktor Holmqvist; David Danmyr; Marcus Brunnhage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det våras för världshistorien : En ideologikritisk textanalys av läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Andrea Johansson; David Brunnhage; [2015]
  Nyckelord :Ideologikritisk textanalys; läromedel; historia; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Läromedel i historia har den senaste tiden varit i en offentlig debatt kring den kvinnligaunderrepresentationen. Med utgångspunkt i risken att det blir en ensidig berättelse somberättas ämnar vi med denna uppsats undersöka läromedlet Alla tiders historia 2-3 med hjälpav en ideologikritisk textanalys utreda hur de intersektionella faktorerna genus, klass ochetnicitet representeras och konstrueras i läromedlet. LÄS MER

 3. 3. I döda kungars sällskap : Historiebruk och historiemedvetande kopplat till Sverigedemokratisk ungdom på Facebook mellan 2010-2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :David Brunnhage; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER