Sökning: "David Copp"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Copp.

 1. 1. Holding No One Responsible : A Critical Assessment of David Copp's Collective Moral Autonomy Thesis

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anton Eriksson; [2013]
  Nyckelord :collective agency; collective responsibility; David Copp; collective moral autonomy thesis;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kritisera David Copps collective moral autonomy thesis. Denna tes säger att det är möjligt för kollektiv att ha moraliska förpliktelser och vara moraliskt ansvariga trots att ingen av dess medlemmar har motsvarande egenskaper. Copp har fört fram två argument och tre exempel till stöd för sin tes. LÄS MER

 2. 2. Kollektiv moralisk autonomi : Om kollektiva moraliska egenskaper som inte motsvaras av kollektivets ingående individer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Larsson; [2010]
  Nyckelord :moralfilosofi; kollektiv autonomi; moraliskt ansvar; kollektiv agent; kollektiv entitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuterar författaren dels om det är möjligt för kollektiv att klassificeras som autonoma entiteter, och dels huruvida det är möjligt för en kollektiv entitet att ha vissa moraliska egenskaper som kollektivets ingående individer saknar. Enligt David Copps kollektiva moraliska autonomites så är detta möjligt. LÄS MER