Sökning: "David Edvinsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Edvinsson.

 1. 1. Projektledares kommunikation vid problem : Med vem, på vilket sätt och vad projektledare kommunicerar när de stöter på problem

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Edvinsson; [2018]
  Nyckelord :Project management; communication; problem; projektledning; kommunikation; problem;

  Sammanfattning : Många forskare menar att kommunikation är viktigt inom projektledning för att nå projektets uppsatta mål. Det har blivit än viktigare i dagens projektmiljö som präglas av högre komplexitet som är en risk för osäkerheter och problem. Så frågan är då hur projektledare kommunicerar när de stöter på problem. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikation i praktiken : En fallstudie i hur Kommunal Östs medlemmar uppfattat Kommunals kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Edvinsson David; Lingefjärd Jacob; Lundmark Isac; [2016]
  Nyckelord :Intressent; Issues Management; kriskommunikation; Kommunal; sociala medier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kundkapitalets roll i företagsvärderingen : En jämförande studie mellan svenska och amerikanska företagsmäklares inställning till kundkapitalet i värderingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carl-David Lundström; Emma Wall; [2016]
  Nyckelord :Business valuation; customer capital; intellectual capital; business appraiser; customer value; intangible assets; customer lifetime value; customer equity; customer profitability; multi-period excess earnings method; Företagsvärdering; kundkapital; intellektuellt kapital; företagsmäklare; kundvärde; kundvärdering; immateriella tillgångar;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka svenska och amerikanska företagsmäklares inställning till kundkapitalet och dess värderingsmodeller. Studien syftar även till att finna konsekvenser som en explicit redovisning av kundkapitalet skulle ha på företagsvärderingar. LÄS MER

 4. 4. Creating the Contemporary Property Management System of Tomorrow

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Johanna Skolling; Viktor Söderström; David Sandqvist; Marcus Edvinsson; André Lejonqvist; Fredrik Norborg; Alexander Dahl; Lena Danielsson; [2015]
  Nyckelord :Spaces; property; system; marketing; property marketing system; application; Spaces; fastigheter; system; marknadsföring; fastighetssystem; applikation;

  Sammanfattning : The report details the process of creating a property marketing system, Spaces, for commercial real estate property owners and leasing agents. The system has been developed alongside a startup company, Objektia, in conjunction with their efforts to strengthen their product offerings by providing property marketing as a service. LÄS MER