Sökning: "David Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden David Eliasson.

 1. 1. Flexible Integration of Voice Recognition Components for an Automotive Android Platform: A Design Science Research

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :David Johansson; Marcus Eliasson; [2020-07-06]
  Nyckelord :voice recognition components; automotive software engineering; design science research; developing strategies; interchangeable components; software reuse.;

  Sammanfattning : There are several voice recognition interfaces available on the market capable ofbeing integrated into a variety of platforms. Mobile phones, speakers, and evenrefrigerators can be equipped with a voice assistant. Having a fully integrated voiceassistant in a car has been shown to increase the performance of the driver and reducedistractions. LÄS MER

 2. 2. Effects of CFO Characteristics on the Use of Management Control Systems - An Upper Echelons Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elias Alvebro; David Eliasson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Upper echelons theory; management control systems; CFO characteristics; levers of control; gender; business education; marital status;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Managament.... LÄS MER

 3. 3. Första-Fjärde AP-fonden: Riskjusterad avkastning och risk 2001-2017

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eliasson; Simon Möller; [2018-07-11]
  Nyckelord : AP-fonderna ; Swedish Pension System; Pension funds; Risk-adjusted Return; Risk Analysis; Diversification; Sharpe Ratio; Fama-French three-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the four Swedish public pension fundsAP1-4 contribute to the stability of the pension system by evaluating their mandate as formulated in the law. The thesis contributes to the existing literature regarding the Swedish pension system through an investigation of the performance and risk level of the funds during the period 2001-2017. LÄS MER

 4. 4. FN:s Agenda 2030 på Stockholmsbörsen -En studie om hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm redovisar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Alinder; Lina Eliasson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: De globala FN-målen i Agenda 2030 är världsomspännande mål somsyftar till att uppnå en hållbar global utveckling. Krav ställs från intressenter på att företag skaredovisa vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och FN och svenska regeringen serföretagen som en viktig aktör för att kunna uppfylla målen till år 2030. LÄS MER

 5. 5. ...Do you? #MeToo! : A study on consumer behavior towards sexual appeal in advertising after the worldwide #MeToo-uprising

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Gabriella Rakocevic; David Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Stakeholders; Consumer behavior; Ethical marketing; Sexual appeal in advertising; Objectification of women in advertising;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how stakeholders’ view of sexual advertisement has been affected by the ‘#MeToo’-uprising and Time’s Up movement. A qualitative study has been conducted in order to gather information regarding stakeholders view of sexual appeal in advertising and how they have been affected by these movements. LÄS MER