Sökning: "David Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden David Eliasson.

 1. 1. Första-Fjärde AP-fonden: Riskjusterad avkastning och risk 2001-2017

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eliasson; Simon Möller; [2018-07-11]
  Nyckelord : AP-fonderna ; Swedish Pension System; Pension funds; Risk-adjusted Return; Risk Analysis; Diversification; Sharpe Ratio; Fama-French three-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the four Swedish public pension fundsAP1-4 contribute to the stability of the pension system by evaluating their mandate as formulated in the law. The thesis contributes to the existing literature regarding the Swedish pension system through an investigation of the performance and risk level of the funds during the period 2001-2017. LÄS MER

 2. 2. FN:s Agenda 2030 på Stockholmsbörsen -En studie om hur företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm redovisar FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Alinder; Lina Eliasson; [2018-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: De globala FN-målen i Agenda 2030 är världsomspännande mål somsyftar till att uppnå en hållbar global utveckling. Krav ställs från intressenter på att företag skaredovisa vad de gör för att bidra till en hållbar utveckling och FN och svenska regeringen serföretagen som en viktig aktör för att kunna uppfylla målen till år 2030. LÄS MER

 3. 3. ...Do you? #MeToo! : A study on consumer behavior towards sexual appeal in advertising after the worldwide #MeToo-uprising

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Gabriella Rakocevic; David Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Stakeholders; Consumer behavior; Ethical marketing; Sexual appeal in advertising; Objectification of women in advertising;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore how stakeholders’ view of sexual advertisement has been affected by the ‘#MeToo’-uprising and Time’s Up movement. A qualitative study has been conducted in order to gather information regarding stakeholders view of sexual appeal in advertising and how they have been affected by these movements. LÄS MER

 4. 4. What Level Design Elements Determine Flow? : How Light and Objects Guide the Player in Overwatch and Doom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :David Eliasson; [2017]
  Nyckelord :Computer games; level design; flow; game design; architecture; fps; datorspel; bandesign; flöde; speldesign; spelutveckling; design; arkitektur;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative study between Overwatch (2016) and Doom (2016) to determine how these fast-paced games facilitate flow in their gameplay. The second chapter looks at formal definitions of flow and level design to establish a vocabulary for following chapters. LÄS MER

 5. 5. Lean ledarskap

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Johnny Eliasson; David Waldenbäck; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER