Sökning: "David Eugen Hallberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Eugen Hallberg.

  1. 1. Gentrifieringens konsekvenser i Uppsala

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

    Författare :David Eugen Hallberg; Lantto Heldebro Flora; [2018]
    Nyckelord :Social exkludering; gentrifiering; bostadspolitik; socialt arbete;

    Sammanfattning : Bostadsmarknaden för hyresrätter i Uppsala är svår, speciellt för vissa utsatta grupper. Det handlar inte bara om att ta sig in på marknaden utan även att lyckas hålla sig kvar. Detta blir extra tydligt när områden renoveras och hyresnivåerna därefter blir oöverkomliga för en stor del av dess invånare. LÄS MER