Sökning: "David Folkesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Folkesson.

 1. 1. Remuneration Programs : A Principal Agent Theory perspective of CEO Remuneration Programs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :David Erixson; Emil Folkesson; Elvira Hendeby; [2007]
  Nyckelord :Principal Agent Theory; CEO compensation; Motivation; Remuneration; Agent teori; VD kompensation; Motivation; Bonusprogram; ;

  Sammanfattning : In the media today, remuneration programs to CEO’s are frequently discussed. Media are usually focusing on the large amounts paid out rather than why the companies use the programs. The purpose of this thesis is to examine whether the conflict of interest presented by the Principal Agent Theory is affected by a CEO remuneration program. LÄS MER

 2. 2. Informationsgap? En undersökning om hur företag kommunicerar med analytiker.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Folkesson; Daniel Kusecek; [2006]
  Nyckelord :informationsutlämnande; finansanalytiker; finansiell rapportering; informationsgap; Investor Relations; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett informationsgap mellan företag och analytiker gällande företagets informationsflöde. Vi ämnar även skapa en bild av hur tre svenska företag kommunicerar med analytiker som följer något av bolagen och utifrån detta lämna förslag på hur företag kan förbättra sitt informationsutlämnande gentemot analytiker. LÄS MER

 3. 3. Jakten på det grå guldet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Källmin; Anna Pettersson; David Folkesson; Jesper Sahlman; [2005]
  Nyckelord :Fyrtiotalister; Värderingar; Marknadskommunikation; Resebranschen; Marknadsmix; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats undersökt vilka speciella egenskaper bland fyrtiotalisterna som kan anses vara viktiga att ta hänsyn till vid marknadsföring av resor. Vi diskuterar hur dessa egenskaper kan vara till nytta ur ett sändarperspektiv i marknadsföringssammanhang. LÄS MER