Sökning: "David Forssell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Forssell.

 1. 1. PUSS OCH KRAM! /Malmöfestivalen - En textanalys med fokus på tilltal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Höckert; Mikaela Forssell; [2016]
  Nyckelord :Malmöfestivalen; tilltal; objektivitet; kulturella intermediärer; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur kommunalt anordnande festivaler kan kommunicera med och till sina invånare, vilket undersöks med hjälp av en djupdykning i Malmöfestivalens kommunikation 2015. Genom textanalys med fokus på tilltal har vi undersökt hur och utifrån vilka premisser Malmöfestivalen kommunicerar, samt hur tilltalet i kommunikationen ser ut och vad det avslöjar. LÄS MER

 2. 2. PUSS OCH KRAM! /Malmöfestivalen : en textanalys med fokus på tilltal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikaela Forssell; Karin Höckert; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är bidra till ökad kunskap om hur kommunalt anordnande festivaler kan kommunicera med och till sina invånare, vilket görs genom beskrivning och analys av tilltalsformer i några av Malmöfestivalens kommunikationskanaler. Genom textanalys med fokus på tilltal har vi undersökt hur och utifrån vilka premisser Malmöfestivalen kommunicerar, samt hur tilltalet i kommunikationen ser ut och vad det avslöjar. LÄS MER