Sökning: "David Fransson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Fransson.

 1. 1. Avluftningsventil på avlopp – är det en energibesparing? : En studie om avluftningsventilens inverkan på fastigheters energiåtgång

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anders Lundin; David Fransson; [2014]
  Nyckelord :Energy savings; air admittance valve; chimney effects; energy consumption; heat recovery; aeration; sewage; waste water; heat exchange; energy; Energibesparing; avluftningsventil; skorstenseffekt; energiåtgång; värmeåtervinning; avluftning; avlopp; spillvatten; värmeväxling; energi;

  Sammanfattning : Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. LÄS MER

 2. 2. Hur man designar ett gränssnitt för karaktärseditering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :David Fransson; Niklas Berlin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom vissa typer av tv- och datorspel, t.ex. rollspel, sportspel, äventyrsspel eller livssimulatorer, är det vanligt att spelaren själv får utforma sin karaktär (den användaren spelar som i spelet) i varierande utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Illegal fildelning i P2P-nätverk : ”Det är lugnt, du får bara böter”

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :David Nyman; Martin Fransson; [2006]
  Nyckelord :Illegal file-sharing; Peer-to-Peer; copyright; actors; Illegal fildelning; Peer-to-Peer; upphovsrätt; aktörer;

  Sammanfattning : Abstrakt: Den illegala fildelningen har blivit ett omdiskuterat ämne runt om i världen sedan fildelningstjänsten Napster skapades av unge Shawn Fanning. På senare år har flera nya fildelningstekniker utvecklas och upphovsrättskyddat material delas ut och laddas ner av hundratusentals tals personer runt om i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Projektering av elkraftanläggning för fläktprov : dimensionering av transformator, kablar mm

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :David Fransson; [2006]
  Nyckelord :Kortslutningsström; spänningsfall; frekvensomriktare; ställverk; kablar;

  Sammanfattning : Fläkt Woods har ett fläktlab i Växjö där man utför kund och leveransprover av axiella fläktar.Befintlig anläggning är i dag bristfällig när det gäller driftsäkerhet och personsäkerhet. Även möjligheten att köra varvtalsreglerat är idag begränsad. LÄS MER