Sökning: "David Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden David Fredriksson.

 1. 1. "Vi inhämtar aldrig information utan att på något sätt omvandla den" En tematisk studie av "Det sällsamma djuret från norr"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2021-09-28]
  Nyckelord :Lars Gustafsson; medvetandet; science fiction; artificiell intelligens; evolution; människan och icke-mänskliga djur; Pierre Teilhard de Chardin; Max Tegmark; fiktion och verklighet;

  Sammanfattning : This study examines how consciousness is presented in Lars Gustafsson's science fiction novel Det sällsamma djuret från norr. My reading concentrates not only biological consciousness but also artificially and how these are presented in relation to each other. LÄS MER

 2. 2. Viktigt på riktigt? : En praktiknära studie om hur elevers ekonomikunskaper i årskurs 4 och 5 eventuellt kan fördjupas via Värdeskapande lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carin Christoffersson; David Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Värdeskapande lärande; motivation; ekonomi; ekonomididaktik; samhällskunskap; mellanstadiet; årskurs 4 och 5;

  Sammanfattning : The aim with this paper is to examine how a short teaching project based on value creation pedagogy may develop primary school students` knowledge and motivation to learn about economics in the subject of social studies. Research shows internationally widespread economic illiteracy among many people both nationally and internationally. LÄS MER

 3. 3. En gemenskap som övergår synliga institutioner : Bilden av kyrkan i svenska läromedel efter GY11- en ecklesiologisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :David Fredriksson Rapp; [2020]
  Nyckelord :Kyrka; Läroböcker; Läromedel; Skola; Kristendom; Didaktik; Ekklesiologi; Ecklesiologi; Elever;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Digitala medier i engelskundervisningen för årskurs 4-6 : En uppsats om hur undervisning med digitala medier kan påverka elevers inre motivation att lära sig engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :David Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; English teaching; digital media; English coursebooks; out-of-class learning; Inre motivation; Engelskundervisning 4-6; Digitala medier; engelska läroböcker; fritidsengelska;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how digital media are used during English teaching in Sweden for students in grades 4-6. The reason is that students in those grades practice a lot of English out of class, especially when they use different digital medias such as computer games, TV-shows, YouTube etcetera. LÄS MER

 5. 5. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER