Sökning: "David Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden David Fredriksson.

 1. 1. ”Ni är inte bättre än de djur ni dödar.” En existentialistisk läsning av Butcher’s Crossing möter ett ekokritiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :David Fredriksson; [2019-04-01]
  Nyckelord :John Williams; Butcher’s Crossing; existentialism; ekokritik; exploatering; Jean-Paul Sartre; Albert Camus; meningen med livet; pastoral; the frontier; amerikansk litteratur;

  Sammanfattning : This paper examines how John Williams novel Butcher’s Crossing can be understood through the perspectives of existentialism and ecocritisism. The novel depicts the Midwestern United States in the early 1870s; Butcher's Crossing is the name of a small isolated hunting city in Kansas, where the novel's protagonist Will Andrews travels. LÄS MER

 2. 2. Diametermätning av timmer med stereovision

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :David Isaksson; Jonas Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Computer vision; Stereo vision; Log inspection; Point cloud; Image rectification; Datorseende; Stereovision; Timmermätning; Punktmoln; Bildrektifiering;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet för den här studien är att utveckla en metod för att mäta diametern på travat timmers ändträytor i en bild med förvridet perspektiv där ytorna befinner sig på olika djup i förhållande till varandra, för att effektivisera mätning inom skogsindustrin. Metod – Denna studie genomfördes i samarbete med Cind AB, och arbetet var uppdelat i två faser med Design Science Research som forskningsmetod. LÄS MER

 3. 3. Gå in i fridens hav : Katarina av Sienas samtal ur ett theosisperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :David Fredriksson Rapp; [2018]
  Nyckelord :Katarina av Siena; Theosis; Romersk-katolsk; Östortodox; teologi; Systematisk teologi; Helgon; Kristendom; Kristendomen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gebvägen, mötesplatsen, torget : en utveckling av ett koloniområde i Landskrona

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :David Fredriksson Bratthäll; [2016]
  Nyckelord :Olovs vång; landskrona; koloniområde; urban odling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Jag har i det här kandidatarbetet skapat ett förslag för hur koloniområdet S:t Olovs vång ska kunna bli mer offentligt tillgängligt. Koloniområden är ofta välskötta och varierar mycket i personlig stil och växtval. Det har en stor potential för offentliga grönytor emellan de privata trädgårdarna. LÄS MER

 5. 5. Ägonamn i skånskt mellanbygdslandskap före laga skifte : En studie av ägonamn i Träne socken 1570-1817

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :David Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Ägonamn; namntolkning; landskapsvetenskap; agrarhistoria; skifteslandskap; kartor;

  Sammanfattning : Examensarbetet består av undersökningar med koppling till ägonamnsforskning, dvs. forskning som berör namn på åker och äng. Syftet med detta arbete är att undersöka ägonamnen och den koppling ägonamnen har till kulturlandskapet över tid. LÄS MER