Sökning: "David Gustafsson och Rasmus Mårtensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Gustafsson och Rasmus Mårtensson.

  1. 1. Patienters livskvalitet efter hjärttransplantation

    M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :David Gustafsson; Rasmus Mårtensson; [2009]
    Nyckelord :Fysiskt; Omvårdnad; Psykiskt; Socialt; Vårdpersonal; Välbefinnande;

    Sammanfattning : Tidigare studier om hjärttransplantation har handlat om den medicinska behandlingen. Därför var syftet med den här litteraturstudien att belysa patienters uppfattning om livskvalitet efter hjärttransplantation samt deras uppfattning om omvårdnadens betydelse i samband med och efter hjärttransplantation. LÄS MER