Sökning: "David Häggberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Häggberg.

 1. 1. Ground-Breaking Contingency Planning with Risk- & Disaster Management : A Case Study at Höganäs Japan K.K.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :David Häggberg; [2015]
  Nyckelord :Risk Management; Disaster Management; Disaster Recovery; Business Contingency; Earthquake; Natural Disasters;

  Sammanfattning : Final Thesis, Master of Business Administration & Economic Program, Field of Research: Management, School of Business & Economics at Linnaeus University, Växjö, Sweden, 4FE10E, Spring 2015. Author: David Häggberg Supervisor: Richard Nakamura (Daniel Ericsson) Title: Ground-Breaking Contingency Planning with Risk- & Disaster Management Subtitle: A Case Study at Höganäs Japan K. LÄS MER

 2. 2. Den Mänskliga Sidan av Kvalitet – Kommunikation, Deltagande & Innovation : En TQM-inriktad fallstudie om Volvo Lastvagnar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Häggberg; Victor Larsson; Tobias Andersson; [2011]
  Nyckelord :TQM; Total Quality Management; Kommunikation; Organisations Kommunikation; Ständig Förbättring; Kvalitet; Involvering; Deltagande;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Managementfördjupningen, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2FE01E, VT2011 Författare: Tobias Andersson, Victor Larsson & David Häggberg Handledare: Viktorija Kalonaityte Titel: Den Mänskliga Sidan av Kvalitet – Kommunikation, Deltagande & Innovation Undertitel: En TQM -inriktad fallstudie om Volvo Lastvagnar Bakgrund: Totalt Quality Management (TQM) är ett program som syftar till att förbättra företagets konkurrenskraftighet med hjälp av ett fokus på kvalitet och en ständig förbättring av processer och arbetssätt. TQM består av en uppsamling värderingar som bl. LÄS MER