Sökning: "David Hellman"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden David Hellman.

 1. 1. Managing the Expectations of Voice-Controlled Access Solutions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Hellman; [2019]
  Nyckelord :Voice User Interface; VUI; Expectation; Access Solution; User Experience; UX;

  Sammanfattning : Voice is the primary tool of communication to a majority of people on earth. Humans are wired to process speech, meaning voice interaction require little cognitive effort. Advancements in voice technology over the last 20 years have seen an increased prevalence of voice-controlled applications. LÄS MER

 2. 2. Webbapplikation för inrapportering av hälsodata till digitala journalsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Vestin; David Lantz; Erik Norrestam Held; Matilda Olsson Kaalhus; Mattias Salo; Noah Hellman; Sofie Liljedahl; [2019]
  Nyckelord :Angular; Google Fit; openEHR; sjukvård; webb; webbapplikation;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete sju studenter som läste kursen TDDD96: Kandidatprojekt i programutveckling utförde under vårterminen 2019. Arbetets syfte var att utforska möjligheten att skicka in personlig hälsodata till Region Östergötland via en hemsida. LÄS MER

 3. 3. VAR ÄR KILLARNA? En intervjustudie om ungdomsmottagningen som potentiell normkritisk arena i arbetet med killar, maskulinitet och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Palmcrantz Mc David; Jonatan Hellman; [2018-02-05]
  Nyckelord :ungdomsmottagning; killar; sexualitet; hegemonisk maskulinitet; normkritiskt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personal på ungdomsmottagningar i en större västsvensk stad med omnejd arbetar för att vara tillgängliga för killar och hur personalen anser att de inom verksamheten kan bidra till möjliggörandet av samtal om sexualitet utifrån ett normkritiskt perspektiv. Studien har en kvalitativ ansats och utgick från fyra intervjuer som genomfördes med personal från fyra olika ungdomsmottagningar. LÄS MER

 4. 4. Comparing forecasts of ARMAs and ANNs on OMXS30. Examining from a economic and statistical point of view.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars Pilerot; David Waldenbäck Hellman; [2017-07-26]
  Nyckelord :forecasting; artificial neural networks; auto regressive moving average; forecast evaluation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. Integration genom utbildning : En jämförande studie av Sverige och Australien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Hellman; [2017]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; interkulturellt lärande; likvärdighet; most-similar-systems-design; riktade insatser; utbildning;

  Sammanfattning : Utbildning skapar de grundläggande förutsättningarna för invandrare att integreras ekonomiskt och socialt i ett samhälle. Denna uppsats undersöker vilken roll integrationspolitisk inriktning  har i integrationsprocessen inom utbildning genom att jämföra två länder där frågan om integration ständigt är aktuell, Sverige och Australien. LÄS MER