Sökning: "David Holmqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Holmqvist.

 1. 1. Belöningssystem : Hot eller möjlighet för revisionsetik och kvalitetssäkring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Viktor Holmqvist; David Danmyr; Marcus Brunnhage; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kravhantering i praktiken : Fallstudie av arbetet med kravhantering vid framtagning av nytt biljettsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Johan Eriksson; David Holmqvist; [2014]
  Nyckelord :requirement analysis; requirement gathering; prioritizing; evaluation; test; kravanalys; kravinsamling; prioritering; utvärdering; test;

  Sammanfattning : Kravhantering är en viktig del av systemutvecklingsprocessen. Genom att samla in, analysera och prioritera krav skapas en tydlig bild av hur ett framtida system ska fungera. De krav som fastställs kan användas för utvärdering av förslag från leverantörer och senare i systemutvecklingsprocessen för utvärdering av prototyper. LÄS MER