Sökning: "David Holst"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden David Holst.

 1. 1. DICOM Second Generation RT : An Analysis of New Radiation Concepts by way of First-Second Generation Conversion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :David Holst; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current DICOM communication standard for radiotherapy is outdated and has serious design issues. A new version of the standard, known as DICOM 2nd generation for Radiotherapy, has been introduced and this thesis examines new concepts relating to radiation delivery. LÄS MER

 2. 2. Studie av Global Risk Appetite Index : Hur kan det användas för att förbättra trendföljande strategier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :David Holst; Anton Norberg; [2016]
  Nyckelord :Global risk appetite index; GRAI; sentiment index; trend following model; Global risk appetite index; GRAI; riskaptitsindex; sentiment index; trendföljande strategi;

  Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem för investerare som använder trendföljande strategier är att de ofta hamnar felpositionerade när en trend tar slut. I den här studien visas hur ett riskaptitsindex, Global Risk Appetite Index (GRAI), kan användas för att förutspå dessa trendbrott och på så sätt förbättra trendföljande strategiers prestation. LÄS MER

 3. 3. Du, jag och staten - ett uträknat förhållande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Fanny Holst Palmér; [2013]
  Nyckelord :Fraud within the social security system; Fraud; Social norms; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the mid 1900s, the “ the Swedish model ”, has contributed to that all Swedish citiziens has a right to community benefits in case of illnesses, accidents or unemployment. For this system to work, there has to be a mutual trust between the taxpayers and the government; everyone has to take responsibility and notify the government if they´re no longer in need of the benefit. LÄS MER

 4. 4. Modellering och verifikation av hjulupphängning för ett ultralätt elfordon

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Niklas Gustafsson; Marcus Gustafsson; David Andersson; Christine Ekberg; Jonathan Rydberg; Fredrik Holst; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER