Sökning: "David Junker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Junker.

  1. 1. Soundtrack till Ont blod

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Robert Svärd; David Junker; [2011]
    Nyckelord : soundtrack; ljuddesign; filmmusik; surroundljud;

    Sammanfattning : Denna slutreflektion beskriver arbetet med att designa soundtracket till filmen Ont blod, en novellfilm som spelades in på Gotland hösten 2010 av Andersson/Wilén produktion. Vårt arbete har varit postproduktionen av allt ljud, inklusive musikkomponering. LÄS MER