Sökning: "David Kihlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Kihlberg.

 1. 1. Wireless Gas Sensor Nodes : With focus on Long Range (LoRa) communication

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :David Kihlberg; Amir Ebrahimi; [2020]
  Nyckelord :LoRa; wireless gas sensor node; TTN;

  Sammanfattning : Greenhouse gas emissions in indoor or outdoor areas are dangerous and can have short- or long-term effects on people’s health. There are several methods to monitor the air quality in such environments. LÄS MER

 2. 2. Motstånd i skogen En motiv- och maktanalys av civila olydnadsaktioner i svensk skogspolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Kihlberg; [2011-11-03]
  Nyckelord :civil olydnad; aktivism; skog; reservat; Greenpeace; länsstyrelsen; makt; motiv; beslut;

  Sammanfattning : Civil olydnad är en kontroversiell strategi för politisk påverkan. Men vilket inflytande haraktionerna? I studien jämförs sex fall i Sverige där miljöorganisationen Greenpeace har använt sig av civil olydnad för att förmå länsstyrelsen att bilda reservat av avverkningshotade skogar. LÄS MER