Sökning: "David Kilcullen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden David Kilcullen.

 1. 1. UPPRORSBEKÄMPNING OCH FREDSBEVARANDE INSATSER : En teoriprövande undersökning som granskar relationen mellan fredsbevarande insatser och upprorsbekämpning i en militär kontext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Arvid Fransson; [2022]
  Nyckelord :Fredsbevarande insatser; Upprorsbekämpning; BA01; NORDBAT 2; Kilcullen;

  Sammanfattning : In the history of warfare there has been numerous attempts of creating definitions and theories to explain the results and the used methods. Peacekeeping and counterinsurgency are, at the moment, two separate areas of research. They come with an associated debate which includes inquiries such as, how and in what ways they are related to each other. LÄS MER

 2. 2. Kan FN:s stabiliserande insats i Mali beskrivas som en COIN-operation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Bjälldal; [2020]
  Nyckelord :MINUSMA; Mali; UN; COIN; David Kilcullen;

  Sammanfattning : The UN Security Council established on the 25th of April, 2013; The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) to support political processes in that country and carry out a number of security-related tasks. The mission was authorized a strong mandate by the Security Council to carry out its tasks and to protects its mandate. LÄS MER

 3. 3. Operation Atalanta : piratbekämpning och upprorsbekämpning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Max Björk; [2020]
  Nyckelord :piratbekämpning; upprorsbekämpning; pirater; piratverksamhet; Operation Atalanta; Christian Bueger; David Kilcullen;

  Sammanfattning : Since 2008 the EU has, through Operation Atalanta, supported the UN in protecting humanitarian trans- ports off the Somali coast. This thesis examines if Operation Atalanta has also contributed to the de- creased pirate activity, which is evaluated by applying counterinsurgency theories to the operation. LÄS MER

 4. 4. Kan dagens teorier för upprorsbekämpning tillämpas vid studier av historiska konflikter? : En kvalitativ studie av David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning.  

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Johansson; [2016]
  Nyckelord :Kilcullen; Twenty-eight Articles; gerillakrigföring; uppror; upprorsbekämpning; krigföring; Dackefejden; Gustav Vasa;

  Sammanfattning : Uppror och upprorsrörelser har förekommit långt tillbaka i historien. Redan romarna hade problem med upproriska rebellgrupper som vägrade inordna sig Roms lagar. Militärteoretiker har ägnat lång tid åt att försöka analysera bästa möjliga lösning på upproret. LÄS MER

 5. 5. Algeriet vs Kilcullen : Går det att applicera modern COIN teori på gamla krig?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mårten Mölgård; [2014]
  Nyckelord :Kilcullen; Three Pillars of Counterinsurgency; Frankrike; Algeriet; 1954-62;

  Sammanfattning : Idag är det flera teoretiker inom counterinsurgency (COIN) arenan som har uppfattningen att entusiasmen för klassisk COIN teori är missriktad. Flera menar att dagens insurgent grupper skiljer sig markant från de som har verkat tidigare då dagens konflikter är mera komplexa. LÄS MER