Sökning: "David Klasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Klasson.

 1. 1. Masteressä David Klasson Kungl. Konsthögskolan

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :David Klasson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad kostar äkta? En skärskådning av mötet mellan autenticitet och kommersialism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Klasson; David Gill; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; management; Reklam.; Post-postmodernism; Kommersialism; Autenticitet; Consumer Culture Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. LÄS MER