Sökning: "David Lafage"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Lafage.

 1. 1. Bibel eller verktygslåda? En diakron analys av språksynen i lärarhandledningar i franska från 1962 till idag. År: HT11

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Lafage; [2012]
  Nyckelord :språksyn; lärarhandledning; audiolingval metod; Co;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna uppsats är att kartlägga en historisk förändring av språksynen i franskundervisningen, från en äldre språksyn till dagens kommunikativa språksyn. Hur ser dessa två olika språksyner ut? Hur förhåller sig dagens språksyn till en föregående språksyn?Material och metodDet analyserade materialet består av 6 förord i lärarhandledningar för nybörjarkursen på högstadiet från 1962 fram till idag. LÄS MER

 2. 2. Finlandssvenskans apokoperade infinitiver i tid och rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :David-Alexander Lafage; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kort sociolingvistisk studie över finlandssvenskadialekter. En variabel, apokoperade infinitiver (bortfall avinfinitivändelse), analyseras utifrån ett allmänt geografiskt samt ettgenerationsbundet perspektiv. LÄS MER