Sökning: "David Landmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Landmark.

 1. 1. The WELL Building StandardA Study of Bengt Dahlgren's office in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :David Landmark; [2019]
  Nyckelord :WELL; WELL Building Standard; Green Building Certification; Indoor Climate; Well-being; WELL; WELL Building Standard; Miljöcertifiering; Inomhusklimat; Välmående; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Throughout our lives, we spend approximately 80–90% of our time indoors, and the environment which wereside in is a key factor determining our comfort and well-being. A favorable indoor environment can enhance our quality of life whereas a less than favorable environment may have the opposite effect. LÄS MER

 2. 2. Återanvända glasflaskor som fönster : En experimentell undersökning av glasflaskors tillämpning som fönster i bostadshus

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :David Landmark; Amrat Singh; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi blir fler och fler människor som delar på vår planet, och vi tär alltmer på de sinande naturresurser som finns tillgängliga. En fortsatt utveckling i denna riktning måste förhindras och ett steg åt rätt håll är att minska påfrestningarna av de naturresurser vi har. LÄS MER

 3. 3. Copyright and Freedom of Expression in Sweden and the European Union - The Conflict Between Two Fundamental Rights in the Information Society

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Henningsson; [2012]
  Nyckelord :Human Rights; EU Law; Civil Law; Intellectual Property Law; Civil Procedural Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Copyright and the right to freedom of expression both constitute fundamental rights in the European Union (EU) and should be protected accordingly. But what is the closer relationship, de jure and de facto, between these two legal regimes in the information society? This is one of three questions examined in this thesis. LÄS MER