Sökning: "David Linde"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Linde.

 1. 1. Risk- och skyddsfaktorer vid depression hos barn, ungdomar och unga vuxna En integrativ forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jack Berglund Salomon; David Linde; [2016]
  Nyckelord :Depression; riskfaktorer; skyddsfaktorer; forskningsöversikt; barn; ungdomar; unga vuxna;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien består av en integrativ forskningsöversikt om risk- och skyddsfaktorer, där vetenskapliga artiklar analyseras tematiskt i kombination med socialekologisk systemteori, copingstrategier och anknytningsteori. Forskningsöversikten ämnar till att undersöka vilka risk- och skyddsfaktorer som ökar risken respektive verkar förebyggande för utvecklandet av depression. LÄS MER

 2. 2. Intersexualism : Att födas som ett mellanting mellan man och kvinna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Åsa Linde; [2006]
  Nyckelord :Intersexuell; John Money; David Reimer; ISNA; Oklart kön; CAH; Klinefelter; CAIS; PAIS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER