Sökning: "David Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden David Lindqvist.

 1. 1. SYSTEM ANALYSIS OF HIGH CAPACITY TRANSPORTS - Impact Assessment in the Terminal Network of DHL Freight Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Lindqvist; Marwan Salman; [2019-07-02]
  Nyckelord :HCT; LHV; Transportation; System Analysis; Sustainability; Road Freight; Transport Management; DHL;

  Sammanfattning : Msc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. SMALL SCALE POWER GENERATION FOR A RURAL MEDICAL CLINIC : A minor field study in Linga Linga, Mozambique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hampus Nilsson; David Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Renewable Energy; Small Scale Power Generation; Rural Mozambique; Electrification; Minor Field Study; Förnybar energi; Småskalig kraftproduktion; Moçambikansk landsbygd; Elektrifiering; Minor Field Study; Energia Renovável; Geração de Electricidade de Pequena Escala; Moçambique Rural; Electrificação; Menor Área de Estudo;

  Sammanfattning : In Sub-Saharan Africa, 76 % of the population lack access to electricity. This situation prohibits economic growth, causes major health issues, and impedes the education of its populace. Considerable work and effort are being made to increase the populace’s access to electricity. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av båtkonstruktion för Offshore-arbeten : Båt med möjlighet till enkel upphissning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :David Lönn; Oskar Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; båtkonstruktion; offshore; offshore service fartyg; havsbaserad vindkraft;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts av studenterna David Lönn och Oskar Lindqvist från Uppsala universitet, åt Marell Boats vägnar i samarbete med flera samarbetspartners. Service av vindkraftverk är komplicerat, farligt och tidskrävande, särskilt i svåra väderförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Free Energy : En analys av ett kombinerat solenergi- ochvärmepumpssystem för större fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :David Lindqvist; Anton Robertsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar ett kombinerat solenergi- och värmepumpssystems plats på marknaden för större fastigheter. Arbetet inkluderar även att undersöka vilket effektbehov ett sådant system kräver för att underhålla ett typexempel för en större fastighet. LÄS MER

 5. 5. Augmented Reality and an Inside-Object-View Concept : A Usability Evaluation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :David Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :Augmented Reality; usability evaluation; inside-object-view concept; smartphone;

  Sammanfattning : This thesis presents a usability evaluation of a non conventional way to visualize virtual objects in Augmented Reality (AR). The virtual objects consists of a window that can be placed on a real surface and then opened to view a virtual room containing some virtual objects. LÄS MER