Sökning: "David Lindskog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden David Lindskog.

 1. 1. Assessing Needs for Visualizations in Continuous Integration : A Multiple Case Study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :David Lindskog Hedström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many organizations are moving towards agile software development and practices such as continuous integration. Being significantly different from traditional development, agile development has unique new challenges to be dealt with. LÄS MER

 2. 2. Bevisbörda rätt och slätt? - En studie i vissa bevisbördefrågor i tvistemål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Lindskog; [2016]
  Nyckelord :processrätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalstvister uppkommer ofta av att parterna inte reglerat alla upptänkliga situationer skriftligt, vilket leder till bevisningsfrågor. Domstolen stödjer sig i dessa situationer ofta på dispositiv rätt för att fastställa avtalsinnehållet. LÄS MER

 3. 3. Särskild granskning enligt aktiebolagslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Ackebo; [2007]
  Nyckelord :Associationsrätt; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar institutet särskild granskning enligt aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet utgör en del av vad som allmänt bukar hänföras till aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler. LÄS MER