Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. VILKEN ROLL SPELAR LOKALA FACEBOOKGRUPPER FÖR TILLIT?- En kvantitativ studie om lokala Facebookgrupper, etnisk mångfald och mellanmänsklig tillit

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Lundin; [2019-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the discussion regarding the consequences of immigration there is a debate whether ethnic diversity undermines the social cohesion of a community and studies have shown that social trust erodes as ethnic diversity increases. The theories of contact and conflict have been applied to interpret the empirical evidence found. LÄS MER

 2. 2. Sambanden mellan smartphoneberoende, psykisk ohälsa och personlighet : En kvantitativ studie om smartphoneberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Per Svensson; David Lundin; [2019]
  Nyckelord :Smartphone addiction; big five; personality; mental illness; Smartphoneberoende; big five; personlighet; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Smartphones har blivit en naturlig del av vår vardag och smarta applikationer ger oss ständigt nya möjligheter. Samtidigt som det finns många positiva sidor med tekniken är det av vikt att undersöka vilka konsekvenser den teknologiska utvecklingen kan få på människor samt vad orsakerna bakom detta är. LÄS MER

 3. 3. Avluftningsventil på avlopp – är det en energibesparing? : En studie om avluftningsventilens inverkan på fastigheters energiåtgång

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anders Lundin; David Fransson; [2014]
  Nyckelord :Energy savings; air admittance valve; chimney effects; energy consumption; heat recovery; aeration; sewage; waste water; heat exchange; energy; Energibesparing; avluftningsventil; skorstenseffekt; energiåtgång; värmeåtervinning; avluftning; avlopp; spillvatten; värmeväxling; energi;

  Sammanfattning : Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. LÄS MER

 4. 4. Legitimitet i internationella relationer? : En analys av Irakkrigets påverkan av FN som legitimitetskälla

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Lundin; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to clarify the up till now somewhat shady definition of legitimacy, and to investigate what happens to this concept when it is transferred from the boundaries of the nation state to the realms of the international arena. By creating a model of legitimacy from which an institution can be evaluated, the purpose of this paper is to investigate what legitimacy is and how important it is for the actors within the international society. LÄS MER