Sökning: "David Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden David Möller.

 1. 1. Game Boy Emulation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Algot Axelzon; Isak Lindgren; Carl Lindh; David Möller; Andreas Palmqvist; Arvid Rydberg; [2021-08-10]
  Nyckelord :Emulation; Gameboy; Game Boy; C ; OpenGL; OpenAL; ImGui;

  Sammanfattning : This thesis studies the subject of system emulation through the development of a setof software microcontrollers and the assembling of them into a complex system. Thespecific system aimed to be emulated is the original Game Boy released in 1989. LÄS MER

 2. 2. Han har klätt av mig min värdighet bryter ner mig tills inget är kvar….. Historiebruk och kunskapscirkulation i den historiekulturella kommunikationskedjan kring Ester Jönsdotter under 300 år

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Möller; [2020]
  Nyckelord :Historiekultur; Historiebruk; Historiekulturell kommunikationkedja; Historiekulturell symbol; Kunskapshistoria; Kunskapscirkulation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka Ester Jönsdotter som en historisk kulturell symbol. Frågorna är vilka uppfattningar som skapades om Ester under hennes tid, hur dessa uppfattningar har använts i olika historiekulturella kontexter och hur uppfattningarna om Ester cirkulerat i den historiekulturella kommunikationskedjan. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av livskvalitet vid paniksyndrom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jennifer Axelsson; David Möller; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; meningslöshet; omvårdnad; paniksyndrom; panikångestattacker; rädsla; sjuksköterska; tillit;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person har fått återkommande panikångestattacker utan någon egentlig orsak kallas tillståndet paniksyndrom. Paniksyndrom är vanligt förekommande och är något som sjuksköterskan kan möta vart som helst i vårdkedjan. Paniksyndrom är vanligare hos kvinnor och kan påverka deras livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Plattform för spelifiering inom programmeringskurser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gustav Andersson; Gustav Eriksson; David Jungmalm; Björn Möller Ehrnlund; Julius Petersson; Tim Yngesjö; [2019]
  Nyckelord :spelifiering ai programmering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett arbete som utförts i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Projektet gick ut på att utveckla en webbplattform för spelifierad tävlingsprogrammering åt UPP-gruppen på Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen är tänkt att användas i programmeringskurser. LÄS MER

 5. 5. Första-Fjärde AP-fonden: Riskjusterad avkastning och risk 2001-2017

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eliasson; Simon Möller; [2018-07-11]
  Nyckelord : AP-fonderna ; Swedish Pension System; Pension funds; Risk-adjusted Return; Risk Analysis; Diversification; Sharpe Ratio; Fama-French three-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the four Swedish public pension fundsAP1-4 contribute to the stability of the pension system by evaluating their mandate as formulated in the law. The thesis contributes to the existing literature regarding the Swedish pension system through an investigation of the performance and risk level of the funds during the period 2001-2017. LÄS MER