Sökning: "David Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden David Magnusson.

 1. 1. Low-tech för att minska matsvinn : Hur en low-tech knapp kan få dig att inventera ett ditt kylskåp

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Magnusson; Björn Andersson; [2019]
  Nyckelord :Low-tech; Digital Change Behaviour; Behaviour Change Wheel; Food Waste; Food Inventory;

  Sammanfattning : Miljö- och klimatfrågor är bland de största frågor vi står inför idag. Dessa frågor behandlar bland annat matproduktion och matsvinn. Enligt Naturvårdsverket står livsmedelshantering för 20 – 25% avden totala klimatpåverkan i Sverige. 75% av detta är matavfallinnehållande en stor del onödigt matsvinn från de privata hushållen. LÄS MER

 2. 2. Soldater i McDonalds tjänst : En kvalitativ innehållsanalys av reklamfilmen "Fler borde göra donken"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinor Lundgren; Susanna Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Myths; The hero soldier; Military conscription; Advertisement; Semiotics; Rethorics; Myter; Hjältesoldat; Värnplikt; Reklam; Semiotik; Retorik;

  Sammanfattning : Reklamfilmen “Fler borde göra donken” publicerades 2017 som en del i McDonalds reklamkampanj “Gör donken”. Den uppstår i svallvågorna av att allmän värnplikt återinförs i Sverige och flyktingkrisen 2015. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Data Flow Patterns Impact on Maintainability When Implementing Additional Functionality

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Erik Magnusson; David Grenmyr; [2016]
  Nyckelord :JavaScript; Framework; Client side; Unidirectional data flow; Two-way data flow; Data Flow Pattern; React; Flux; Angular 2; Ember; Vue;

  Sammanfattning : JavaScript is breaking ground with the wave of new client-side frameworks. However, there are some key differences between some of them. One major distinction is the data flow pattern they applying. As of now, there are two predominant patterns used on client side frameworks, the Two-way data flow pattern and the Unidirectional data flow pattern. LÄS MER

 4. 4. Bengtsson_Magnusson_Durability of construction solutions with fiber-reinforced polymers (FRP) in pedestrian bridges

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :David Bengtsson; Tommy Magnusson; [2016]
  Nyckelord :FRP; Friber-reinforced polymer; durability; environmental impact; weathering; composites; civil engineering;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts i samarbete med Malmö Gatukontor med målet att samla in information om fiberförstärkta plastkompositer (fiber-reinforced polymer; FRP). FRP-kompositer kan vara ett intressant alternativ till konventionella byggnadsmaterial på grund av sina goda materialegenskaper. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en applikation för framtagning av hjärnresponser vid funktionell magnetresonanstomografi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Arvidsson; David Bergström; Pernilla Eilert; Håkan Gudmundsson; Christoffer Henriksson; Filip Magnusson; Henning Nåbo; Elin Petersén; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklandet av programvaran JABE som ska användas i forskning om hjärnresponser. Syftet med rapporten är att utreda frågeställningarna kring hur ett sådant system kan utformas så att det skapar värde för kund och samtidigt underlättar vidareutveckling. LÄS MER