Sökning: "David Nergelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden David Nergelius.

 1. 1. Barriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Nergelius; [2020]
  Nyckelord :elever med utländsk bakgrund; matematikundervisning; språkliga resurser; translanguaging;

  Sammanfattning : I detta examensarbete uppmärksammas och analyseras vilka barriärer elever med utländsk bakgrund möter i matematikundervisningen. Genom observationer synliggörs vilka barriärer som elever med utländsk bakgrund kommer i kontakt med vid lösning av textuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärer i matematikämnet för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Nergelius; Anna Linde Andersson; [2019]
  Nyckelord :Läsförståelse; matematikundervisning; mångkulturellt klassrum; svenska som andraspråk; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt uppmärksammas och problematiseras språkbarriärer i matematikundervisningen för elever med utländsk bakgrund. Läsförståelse och matematikkunskap hos elever med utländsk bakgrund sammankopplas med fäste i erfarenheter, forskning och statistik. LÄS MER