Sökning: "David Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden David Nilsson.

 1. 1. Taser i polisens standardutrustning : Hälsorisker och taktiska möjligheter

  M1-uppsats, Malmö universitet/Enheten för polisiärt arbete

  Författare :David Nilsson; Viktor Nordholme; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers möjlighet till verksamhetsutveckling inom offentlig sektor : En fallstudie om Region Norrbottens ökade arbete med digital social interaktion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Johansson; David Nilsson; [2022]
  Nyckelord :offentlig sektor; sociala medier; verksamhetsutveckling; affärsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Redovisningsskillnader av Realiserad FoU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosanna Dellwik; David Larsson; Timothy Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Informationstillgänglighet; Redovisningstraditioner; Utvecklingskostnader; Forskning; Kulturskillnader; Redovisning. Regelverk; Disclosure; Accounting traditions; Development costs; Cultural differences; IFRS; Hofstede; Nobes Parker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka vilka skillnader Storbritannien och Sverige har gällande aktivering av utvecklingskostnader i respektives företag, samt att förstå och förklara eventuella skillnader med hjälp av det teoretiska ramverket. Studien har genomförts genom deduktiv forskningsansats och med en kvantitativ metod där 76 brittiska och svenska börsnoterade läkemedelsbolag jämförts. LÄS MER

 4. 4. Too Fast too Navigable : a study to research the effects of navigability for a customers purchase time

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Unn Zachrison; Anna Petersson; Axel Jönsson; David Carlsson; Fredrik Lindberg; Joel Nilsson; Jonatan Johansson; Oscar Söderlund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Among today’s seemingly endless amount of online stores and markets, differentiation is crucial. However, attracting and satisfying online shoppers requires websites to not only present originality in offers and products, but to also be efficient and easy to use. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; David Olsson; [2021-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkar idag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskraften i stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. LÄS MER