Sökning: "David Norell"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden David Norell.

 1. 1. Innovation as a Recruiting Criterion - A Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Norell; Santiago Castrillon Valencia; [2019]
  Nyckelord :Innovation; HR; Recruiting Criterion; Fast Growing Company; Hiring Managers; Business and Economics;

  Sammanfattning : Human Resources (HR) play a significant role in contributing to the implementation of innovation through recruitment, which enables innovation through an individual level. Therefore, HR can be seen as a gatekeeper for innovation. Research on HR-practices and innovation has increased over the last decades. LÄS MER

 2. 2. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Hilda Andersson-Gran; Albin Björn; Sonja Winning; Judith Bösenecker; Gunnel Ersdotter; Madeleine Karlberg; David Norell Helmsjö; [2019]
  Nyckelord :effektbrist; programmering; energilager; elnät; PLC;

  Sammanfattning : There is a power deficit in Uppsala's power grid. Municipal companies have an obligation to contribute with solutions to the power deficit. Skolfastigheter AB have therefore installed an environmentally friendly salt water battery in one of their properties. LÄS MER

 3. 3. Svensk klimatpolitik i förändring - En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Norell; [2018]
  Nyckelord :Inramning; Klimatförändringar; Köpenhamnsskolan; Sverige; Säkerhetisering;

  Sammanfattning : During a relative short time climate change has started to be regarded as a threat to international security. The question embarks if this international trend of securitization of climate change can be identified in Sweden as well. Sweden joined the EU 1995 and thus began an internationalization of Swedish politics. LÄS MER

 4. 4. Bland ettor och nollor : En studie av nationell vägledning för den digitala socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jens Norell; David Holdor; [2018]
  Nyckelord :E-government; Socialtjänst; Brukarperspektiv; Digitalisering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks nationell vägledning av implementeringen av e-tjänster inom socialtjänsten. Den teoretiska utgångspunkten är i socialkonstruktionismen med en inriktning på empowerment. LÄS MER

 5. 5. Positioneringsstrategier för konsultbolag inom TV- och mediabranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Lyngman; David Norell; [2015]
  Nyckelord :professional service firms; virtous cycle; dynamic capabilities; positioneringsstrategi; media; tv; dynamiska förmågor; psf; kunskapsintensiva bolag; affärsmodell; aktivitetssystem;

  Sammanfattning : TV- och mediabranschen drivs på av teknikutveckling och är under förändring där allt fler konsumenter väljer att konsumera video via internet vilket ställer krav på aktörerna i TV-branschen. Traditionella TV-operatörer försöker förändra sina affärsmodeller, branschgränser blir mer otydliga där bolag som tidigare ansvarat för it-infrastrukturen försöker ta större del av värdekedjan, nystartade företag ser sin chans att konkurrera samt globala aktörer som Google och Apple blir allt större hot. LÄS MER